تربیت مدرس

تعداد بازدید:۷۶۵۳

 

 • نام واحد: جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
 • معرفی اجمالی (تاریخچه): جهاد دانشگاهی تربیت مدرس در راستای تحقق اهداف بلند این نهاد فعالیت خود را از تاریخ 79/07/30 در دانشگاه تربیت مدرس آغاز و در حوزه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی فعالیتهای گسترده ای را در دست اقدام دارد.
 • زمینه های فعالیت:

 رویکرد اصلی فعالیت این واحد را پژوهشی می­باشد و در کنار فعالیت های پژوهشی تلاشی جدی برای توانمند سازی حوزه آموزشی و فرهنگی مبتنی بر ارائه خدمات تخصصی و مطالعات محور در دست برنامه ریزی و اجراست .

 • رئوس فعالیت های مهم  واحد /سازمان /پژوهشکده/ پژوهشگاه/ مراکز تحقیقات و فناوری:
 • گروه های پژوهشی:
 • ریاضی و انفور ماتیک
 • اقتصاد کسب و کارهای کوچک ومتوسط
 • مراکز خدمات تخصصی:
 • توانمندی های علمی، تخصصی و پژوهشی:

برگزاری کارگاه های فرهنگی – آموزشی , انجام پؤوژه های تحقیقاتی و پژوهشی در گروهای مختلف این واحد -انتشار نشریه تخصصی ریاضی به زبان انگلیسی- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی و ....

 • خدمات محصولات (طبق فرمت پیوست شماره 2)
 • طرح های شاخص:
 • استقرار نظام مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی
 • شناسایی عوامل و موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران
 • نشانی سایت/ آدرس و شما ره تماس:
 • نشانی: بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر دانشگاه تربیت مدرس  صندوق پستی:  14115-343
 • تلفن:  88220295-7

sec.modares@acecr.ac.ir