مراکز رشد

تعداد بازدید:۶۹۲۹

شرکت های کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفرینی نقش بسیار موثری دارند. توسعه این شرکت ها در گرو ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد. یکی از این زیرساخت ها، مراکز رشد واحدهای فناوری یا انکوباتورها هستند. مرکز رشد واحدهای فناوری برای فعالیت کارآفرینانه و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکیه برعلم و فناوری دارای ایده های قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری و تجاری سازی آماده می کنند.  

 

طبق اساسنامه جهاددانشگاهی مرکز رشد مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می‌کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

 • تأمین محل کار (به صورت اجاره)
 • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع‌رسانی
 • خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی
 • آموزش‌های تخصصی ویژه و مشاوره
 • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

 

مراکز رشد جهاددانشگاهی 

 •  مرکز رشد رویش
 • مرکز رشد کرمانشاه
 • مرکز رشد هرمزگان
 • مرکز رشد گیاهان دارویی
 • مرکز رشد خراسان شمالی
 • مرکز رشد سلامت ابن سینا 
 • مرکز رشد بیوتکنولوژی رویان
 • مرکز رشد لرستان
 • مرکز رشد واحدهای پیشرفته مخابرات
 • مرکز رشد کشاورزی مدرن ارومیه
 • مرکز رشد اسلام آباد غرب
 • مرکز رشد سنقر و کلیائی
 • مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مرکز رشد کنگاور
 • مرکز رشد  کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری روانسر
 • مرکز رشد  کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری سرپل ذهاب
 • مرکز رشد فرآورده های گیاهان دارویی اردبیل
 • مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی ایلام
 • مرکز رشد محلات و نیم ور استان مرکزی
 • مرکز رشد گیاهان دارویی یزد
 • مرکز رشد فناوری های نوین سلامت اهواز
 • مرکز رشد فناوری های نوین سلامت مشهد
 • مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی
 • مرکز رشد صنایع فرهنگی و خلاق زنجان