سازمان کرمانشاه

تعداد بازدید:۸۶۲۶

 • نام واحد: سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه
 • معرفی اجمالی (تاریخچه):

معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه دارای یک پژوهشکده با نام توسعه کالبدی، 4 گروه پژوهشی با عناوین شیمی، جامعه شناسی، مدیریت منابع محیطی و مدیریت راهبردی، یک موافقت کلی در زمینه تاب آوری شهری و سه مرکز خدمات تخصصی شامل درمان ناباروری، آنالیز محصولات ارگانیک و ژئوماتیک می باشد. این معاونت در دهه سوم فعالیت تخصصی و پژوهشی پیرامون موضوعات کاربردی و مسئله محور در سطح استان منطقه و کشور قرار دارد و توانسته است علاوه بر کسب جایگاه و اعتبار علمی رسمی در کشور با بهره مندی از توان اعضای هیئت علمی، محققان و پژوهشگران جوان و دانش آموختگان متعهد و علاقه مند در زمینه های تخصصی و محورهای فعالیتی زیر به خوبی نقش آفرینی نماید:

 • زمینه های فعالیت:

مناطق اسکان غیر رسمی(سکونتگاه های فقیر نشین شهری)

بازآفرینی پایدار فضای سکونتگاهی

فرآورده های قیرطبیعی

مدیریت منابع و مصارف آب

پایداری زیست محیطی و مدیریت مخاطرات

مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی

توسعه کارآفرینی و پایداری اقتصادی

ظرفیت سازی و توسعه نهادی-مدیریتی

برنامه ریزی گردشگری

مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی

تاب آوری شهری

تاب آوری شهری ، برنامه ریزی و طراحی شهری

درمان ناباروری

آنالیز محصولات ارگانیک

 • رئوس فعالیت های مهم  واحد /سازمان /پژوهشکده/ پژوهشگاه/ مراکز تحقیقات و فناوری:

تولید کربن فعال از قیر طبیعی

دستیابی به مدل بومی توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی

دستیابی به دانش فنی فراوری گیاهان دارویی

 • گروه های پژوهشی:

گروه جامعه شناسی

گروه شیمی

مدیریت منابع محیطی

 مدیریت راهبردی

 • مراکز خدمات تخصصی:

مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری

مرکز خدمات تخصصی محصولات ارگانیک

مرکز خدمات تخصصی ژئوماتیک

 • توانمندی های علمی، تخصصی و پژوهشی:
 • انجام مطالعات و پژوهشها ی کاربردی و توسعه ای در حوزه های جامعه شناسی و  علوم اجتماعی، مدیریت منابع آب، مخاطرات محیط زیستی، فراوری قیر طبیعی، گیاهان دارویی، برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه کارآفرینی و پایداری اقتصادی، برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی شهری، تاب آوری شهری در سطوح استانی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی
 •  انجام مطالعات بین رشته ای و پژوهشهای تقاضا محور برای سازمانها و ارگانها در زمینه فعالیت های تخصصی
 • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای (مرکز درمان ناباروری)
 • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای (دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی)
 • ارائه خدمات تخصصی در زمینه آنالیز محصولات ارگانیک
 • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه استخراج اطلاعات توصیفی، تهیه و به روز رسانی بانک های اطلاعاتی، مدل سازی و نیز برنامه ریزی، برنامه نویسی و تهیه نرم افزارهای اختصاصی GIS  در بسترهای شبکه ،وب ، موبایل و ...
 •  برگزاری نشست ها، دوره ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی
 • ارائه و چاپ مقالات در نشریات علمی پژوهشی و سمینارهای ملی و بین المللی
 • خدمات محصولات (طبق فرمت پیوست شماره 2)
 • طرح های شاخص:
 • دستیابی به دانش فنی و احداث واحد پایلوت تولید کربن فعال ازقیرطبیعی با ظرفیت 100 تن در سال
 • تکمیل دانش فنی تولید کربن فعال از قیرطبیعی و افزایش ظرفیت آن به 200 تن در سال
 • سنتز غربال مولکولی کربنی از قیرطبیعی جهت جداسازی گاز نیتروژن از هوا
 • طراحی و ساخت دستگاه پایلوت تصفیه نانوفتوکاتالیزوری برای تصفیه پساب پالایشگاه کرمانشاه
 •  استخراج بتائین هیدروکلراید از ملاس چغندرقند به روش کروماتوگرافی تبادل یونی در مقیاس پایلوت
 • تدوین دانش فنی تهیه ترکیب فاقد گلیسیریزین حاوی فلاونوئید بالا از گیاه شیرین بیان در مقیاس پایلوت
 •  فرمولاسیون و  بهینه سازی فراورده طعم دهنده طبیعی مواد لبنی از  اسانس میوه گیاه ون در مقیاس آزمایشگاهی                                                           
 • ارزیابی اجتماعی و اثر بخشی برنامه بهسازی شهری کرمانشاه (1384بانک جهانی)  
 • بررسی روابط نسلی در میان شهروندان شهر کرمانشاه(1388معاونت پژوهش و فناوری)
 • مطالعه ای درباره ی فراغت جوانان شهر کرمانشاه : پرسه زنان خیابان دبیر اعظم(1390معاونت پژوهش و فناوری)
 • مطالعات اقوام(1390معاونت پژوهش و فناوری)
 • تحلیل وضعیت(پراکندگی ) انواع خشونت در میان جوانان 29-15 ساله شهر کرمانشاه و رابطه آن با میزان هنجار شکنی آنان (مشترک 1390معاونت پژوهش و فناوری ودفتر تحقیقات کاربردی ناجا)
 • "موانع اجتماعی توسعه اقتصادی استان کرمانشاه"(1397استانداری کرمانشاه)
 • مطالعه اجتماعی مناطق اسکان غیر رسمی شهر کرمانشاه با هدف ارائه راهکارها و مدل بومی توانمندسازی مشتمل بر 7 طرح پژوهشی (یکی از 15 طرح کلان جهاد دانشگاهی در حوزه علوم انسانی ، مشترک معاونت پژوهش و فناوری و کارفرمای استانی) 1399
 • تدوین سند توسعه تجارت خارجی استان کرمانشاه
 • شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های توسعه گردشگری در استان کرمانشاه
 • امکان سنجی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت سراب نیلوفر با استفاده از کانال های زهکش سطحی.
 • مکانیابی مناطق مناسب برداشت آب زیرزمینی و بهینه سازی تخصیص منابع آب
 •  بهینه سازی تخصیص با توجه به محدودیت منابع آب در شرایط تغییر اقلیم
 •  بررسی روند تغییرات الگوی بارش-رواناب و ارزیابی تاثیرات انسانی بر تولید سیل در محیط های طبیعی
 • نشانی سایت/ آدرس و شما ره تماس:

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه راه 22 بهمن، سازمان جهاد دانشگاهی   شماره تماس 31031-083