البرز

تعداد بازدید:۷۰۳۵

 معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد البرز (خوارزمی سابق) از سال 1380 با کسب موافقت اصولی گروه پژوهشی علوم شناختی به طور رسمی شروع به کار نمود و در پی آن فعالیت های این معاونت درحوزه مطالعات علوم انسانی و علوم پایه، گسترش یافت. محورهای فعالیت و توانایی های تخصصی جهاد دانشگاهی واحد البرز با توجه به پروژه های کارفرمایی و کاربردی و در رشته های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و خدمات تخصصی در این مجموعه علمی در قالب مراکز خدمات تخصصی GIS  مشاوره و روانشناسی و تسهیلگری انجام می گیرد.

گروه های پژوهشی 
ـ  گروه پژوهشی علوم شناختی
ـ  گروه پژوهشی آسیب شناسی اجتماعی
ـ  گروه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه شهری


مراکز خدمات تخصصی 
ـ مرکز خدمات تخصصی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
ـ مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره زمینه های تخصصی
ـ مسائل و آسیب های اجتماعی
ـ علوم شناختی
ـ مطالعات شهرو مسائل شهر
ـ محیط زیست
ـ سنجش توان GIS&RS در زمینه محیط زیست شهری و سنجش در جهت حفظ محیط زیست
ـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه مسائل اجتماعی
ـ ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره
ـ توسعه و زمینه های مرتبط به آن


طرح های شاخص
 بررسی رابطه گفتارخصوصی با خلاقیت در کودکان مراکز پیش دبستانی شهرتهران 
 بررسی تاثیرآموزش پیش دبستانی بریادگیری مهارتهای روانی ¬ـ¬ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانشآموزان دوره ابتدایی
 بررسی نیمرخ روانی دانشآموزان ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان کرج در سال تحصیلی85 -1384 
 بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری در میان دانش آموزان دوره ابتدایی استان قم در سال 86-85 
 بررسی شیوع اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی خراسان شمالی 
 بررسی آسیب شناسانه شیوه های مصرف خانواده در فیلمهای سینمایی بعداز انقلاب 
 تحلیل محتوای شیوههای بازنمایی آسیبهای خانواده در فیلمهای دهه 80 ایران 
 بررسی چگونگی بازنمایی مسئله اعتیاد و معتادان در فیلمهای سینمایی
 بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین نوجوانان وجوانان شهرهای استان مرکزی 
 تهیه و تولید پایگاه اطلاعات مکانی طرح آمایش گمرکات کشور 
 طراحی و تهیه بانک اطلاعات بهداشت و درمان استان یزد در محیط GIS  در راستای ارتقای سلامت
 تهیه بانک اطلاعات حوادث استان تهران در محیط GIS 
 تعیین میزان آسیب پذیری بافت های فرسوده شهر قم در برابر زلزله 
 سطح بندی میزان توسعه یافتگی مناطق اولویتدار در توسعه شهرستانهای استان مرکزی نشانی سایت:
           http://jalborz.ir