پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

تعداد بازدید:۹۳۷۷

  • نام واحد:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

  • معرفی اجمالی (تاریخچه):

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از نهادهای تحقیقاتی پرسابقه و توانمند در اجرای طرح ها و برنامه های مسئله محور پژوهشی است. مزیت نسبی این مجموعه ارتباط موثر با دستگاه های مختلف کشور و اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی و مورد نیاز واقعی این مراکز و سازمانهاست. سرمایه ارزشمند پژوهشگاه اعضای هیات علمی است که در گروه‌های مختلف پژوهشی در چهار پژوهشکده و در قالب اجرای شبکه برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی در سطوح و گستره مختلف فعالیت کرده و در ارتباط پیوسته و موثر با بدنه های کارشناسی و مدیریتی سازمان‌های هدف و مشتری قرار داشته و به تولید علم و انجام طرح می‌پردازند. 

    با تاسیس نهاد جهاد دانشگاهی گروه تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر نیز در این زمینه افزون بر ایجاد و توسعه ساختاری، به اجرای طرح‌های تحقیقاتی بویژه در نسبت با نیازهای دفاع مقدس و بطور مشخص «طرح تبلیغات راهبردی در جنگ و جبهه‌ها» پرداخت و شهید علی اکبر همتی مقدم مسئول شاخه علوم سیاسی جهاد دانشگاهی در حین اجرای طرح مذکور در خط مقدم نبرد، شربت شهادت نوشید.

     همراه با توسعه تحقیقات در علوم انسانی و ضرورت اجرای پژوهش‌های برنامه مدار، جهاد دانشگاهی در سال 1374 اقدام به تأسیس پژوهشکده علوم‌انسانی و اجتماعی نمود. در همان سال موافقت اصولی پژوهشکده از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ و در سال 1381 مجوز قطعی پژوهشکده نیز صادر شد. به دلیل نیازهای سازمانها به تحقیقات مسئله محور و کاربردی و افزایش کمی و کیفی فعالیت‌های مجموعه، هیئت امنای جهاد دانشگاهی در سال 1386 ارتقای ساختاری پژوهشکده به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی را تصویب و ابلاغ کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • زمینه های فعالیت:
  1. انجام و توسعه طرح های پژوهشی کاربردی و نیاز محور برای دستگاه های ملی و حاکمیتی
  2. تمرکز بر دو حوزه توسعه و هویت ایرانی از منظر سیاستگذاری، نظارت و پایش و شناسایی چالش ها و پیامدها
  3. توسعه تحقیقات میان رشته ای و کارهای مشترک

 

رئوس فعالیت های مهم  :

1ـ طراحی و اجرای شبکه‌برنامه‌های تخصصی برای گروه‌ های پژوهشی در زمینه‌ی  مسایل و اولویت های انسانی و اجتماعی کشور

2ـ تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی کلان و ملی برای دستگاه‌های حاکمیتی و مدیریتی

3ـ اجرای طرح‌های پژوهشی در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی کشور

4ـ انتشار نتایج تحقیقات در بستر تولید دانش

 

  • گروه های پژوهشی:

¢ پژوهشکده علوم توسعه

دارای سه گروه پژوهشی:

 اقتصاد، مدیریت، مدیریت برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

¢پژوهشکده علوم اجتماعی

دارای سه گروه پژوهشی:

 روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

¢پژوهشکده علوم انسانی 

دارای سه گروه پژوهشی:

زبان و ادبیات فارسی، الهیات، علوم سیاسی

¢پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

دارای چهار گروه پژوهشی:

جامعه‌شناسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی، معماری و منظر شهری، پژوهش هنر

 

 

 

 

  • مراکز خدمات تخصصی:

ـ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

ـ مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی در ایران

ـ مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی 

ـ مرکز ارزیابی تأثیرات اجتماعی

ـ مرکز فعالیت‌های هنری

 

  • توانمندی‌های علمی، تخصصی و پژوهشی:

1ـ ارتباط مؤثر، پیوسته و مورد اعتماد با کارفرمایان، دستگاه‌های دولتی در تعریف و انجام طرحهای پژوهشی و ارایه خدمات تخصصی

2ـ اجرای تحقیقات و خدمات تخصصی به شکل میان‌رشته‌ای مهارت محور و تولید دستاوردها و نتایج عینی و قابل کاربست برای نیازهای دستگاه‌های ملی

3ـ انتشار نتایج تحقیقات در قالب کتاب، فصلنامه‌های علمی، گزارش‌های راهبردی و نشست‌های تخصصی

4ـ داشتن مهارتهای حرفه‌ای و کارشناسی در گردآوری داده‌ها و اطلاعات پیمایش‌های ملی و منطقه‌ای

5ـ داشتن شبکه‌‌ی مؤثر ارتباطی از اعضای هیات علمی و صاحبنظران برجسته کشور

 

  • نشانی ها:

سایت: http://ihss.ac.ir

ساختمان شماره 1: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره ۴۷

ساختمان شماره 2: خ انقلاب اسلامی. بین خ فلسطین و ولی عصر. نبش خ مظفر، شماره  1076

تلفن: ۶۶۹۵۱۵۹۳- ۶۶۹۵۱۵۹۴- ۶۶۹۵۱۵۹۵