توسعه تکنولوژی

تعداد بازدید:۵۸۸۱
 • معرفی  و تاریخچه :

پژوهش رکن اصلی برنامه ریزی و برنامه ریزی رکن اساسی توسعه است . امروزه می توان اذعان داشت اهمیت پژوهش برای توسعه پایدار و تحقق جایگاه ملی و منطقه ای و نهایتا رفاه ، تعالی و توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار فراتر از نگرش های گذشته است . الزام برای تحقق این امر و ضرورت ایجاد ساختار های متمرکز برای پژوهش در چهارچوب و اساسنامه پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی ارائه شده است . هدف راهبردی این پژوهشکده تمرکز روی محورها و زمینه های تخصصی تعریف شده و ایجاد شبکه های فکری و پژوهشی منسجم برای کمک و همراهی با مدیران ملی و منطقه ای جهت عبور از تحولات و تغییرات شتابان توسعه و پیشرفت علمی و فکری است .

ایجاد این شبکه های پژوهشی تقاضا محور با توجه به زمینه های تخصصی موجود با همراهی  و حضور خلاقانه اعضای هیات علمی و نخبگان فکری و مدیران کارآفرین می تواند تفکر اثربخشی را به نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور در محورهای مختلف توسعه ارائه نماید.

این پژوهشکده با توجه به رسالت جهاد دانشگاهی در زمینه رفع نیازهای پژوهشی – آموزشی و همچنین نیاز روزافزون کشور به اجرای تحقیقات برنامه ریزی شده و هدفمند به عنوان یکی از پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی در حوزه توسعه تاسیس شده و در راستای تربیت نیروی انسانی و محققان متعهد و متخصص در قالب گروه‌های پژوهشی اقدام نموده و تلاش می کند در پژوهش و آموزش، تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه در حوزه های برنامه ریزی و توسعه سرآمد باشد.

با فعالیت جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی در حوزه های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ، جامعه شناسی توسعه و برنامه ریزی منطقه ای و گسترش فعالیتهای تحقیقاتی و اجرای طرح های کارفرمایی در این حوزه ها لزوم ایجاد ساختار جدید پژوهشی در این واحد احساس و به تبع آن گروه پژوهشی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی در آبان ماه سال 85 و گروه پژوهشی جامعه شناسی توسعه نیز در شهریور ماه 87 موفق به اخذ مجوز فعالیت قطعی از شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور گردیدند . 

متعاقب آن گروه برنامه ریزی منطقه ای این واحد در تیرماه 88 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای مذکور گردید و با تکمیل سه گروه پژوهشی و طبق آیین نامه های تاسیس پژوهشکده های جهاد دانشگاهی مجوز اصولی فعالیت پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی در اسفند ماه 88 از طرف شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی صادر گردید .

همچنین با توجه به لزوم تغییرات و بروز رسانی توانمندیها و فعالیتها با نیازهای روز سازمان ها و نهادهای دولتی و بخش خصوص گروه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی این پژوهشکده در شهریورماه سال 94 به گروه پژوهشی مدیریت توسعه تغییر نام داده و هم اکنون با عنوان و زمینه جدید در حال فعالیت می باشد .

لازم به ذکر است هم اکنون این پژوهشکده با اجرای بیش از ده ها طرح پژوهشی داخلی و کارفرمایی ، ارائه مقالات متعدد در کنفرانس های ملی و بین المللی ، برگزاری کارگاه های آموزشی و دارا بودن هیات علمی مجرب و همکاری گسترده با مجامع علمی و سازمان ها و نهادهای کشور در مرحله اخذ مجوز فعالیت قطعی از شورای نظارت جهاد دانشگاهی بوده و همزمان پرونده پژوهشکده در مراحل اخذ موافقت اصولی در وزارت علوم در جریان است .

 • توانمندی‌های پژوهشی:

این پژوهشکده با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی، صنعتی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی می پردازد و موضوع "تدوین الگوهای بومی برنامه ریزی توسعه" را به عنوان محور و زمینه اصلی فعالیت خود قرار داده است.

 • گروه های پژوهشی مستقر در پژوهشکده:
 • گروه پژوهشی مدیریت توسعه
 • زمینه اصلی فعالیت : بومی سازی الگوهای بهبود بهره وری منابع انسانی در سازمان های علمی و فناورانه
 • سایر زمینه های کاری گروه  :
 • مدیریت هزینه
 • بودجه بندی عملیاتی
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • مدیریت استراتژیک و انواع تکنیکهای مدیریتی جهت توسعه واحدهای کسب و کار مورد مطالعه در بخشهای تامین ، تولید ، توزیع و تمامی حلقه های زنجیره ارزش
 • اجرای طرح های پیش امکان سنجی و امکان سنجی احداث و گسترش واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی
 • گروه پژوهشی جامعه شناسی توسعه
 • زمینه اصلی فعالیت : تبیین رویه ها و چالش های مشارکت اجتماعی در ایران
 • سایر زمینه های کاری گروه  :
 • تبیین پارادایم ها و نظریه های خرد و کلان مشارکت اجتماعی
 • تشریح مسائل و روند موجود مشارکت اجتماعی در ایران
 • تبیین بسترهای فرهنگی – اجتماعی ارتقای مشارکت اجتماعی در ایران
 • ارزیابی رابطه امنیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی در ایران
 • تبیین خط مشی های دولتی و میزان مشارکت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
 • طراحی مدل های بومی و ملی ارتقای مشارکت اجتماعی در ایران
 • ارزیابی مطلوبیت خدمات ارائه شده سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوص بر اساس مدل های مختلف علمی

 

 • گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه‌ای
 • زمینه اصلی فعالیت : برنامه ریزی توسعه راهبردی
 • سایر زمینه های کاری گروه  :
 • فراتحلیل چالش ها و راهکارهای برنامه ریزی توسعه راهبردی شهری و منطقه ای در ایران
 • برنامه ریزی راهبردی – عملیاتی
 • مطالعات مکان یابی خدمات شهری ، صنعتی،فرهنگی ، اجتماعی و ...
 • مطالعات بافت های تاریخی و فرهنگی شهرهای کشور
 • مطالعات طرح های جامع گردشگری
 • انجام خدمات مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

 

 • برنامه های توسعه آتی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی طبق برنامه ششم توسعه :
 • تبدیل وضعیت گروه برنامه ریزی منطقه ای از اصولی به قطعی
 • اخذ موافقت اصولی پژوهشکده از شورای گسترش وزارت علوم
 • اخذ موافقت قطعی پژوهشکده از جهاد دانشگاهی کشور
 • راه اندازی و شروع فعالیت دو گروه پژوهشی جدید تا سال 1400
 • راه اندازی و شروع فعالیت دو مرکز خدمات تخصصی مرتبط با گروههای پژوهشی تا افق 1400
 • گسترش همکاری های بین واحدی با سایر واحدهای پژوهشی و پژوهشکده های جهاد دانشگاهی در سراسر کشور و دانشگاه های معتبر ملی و منطقه ای
 • انتشار فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده با محوریت بهره وری منابع انسانی
 • ایجاد و فعال سازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین  شهرهای استان آذربایجان شرقی

 

 

 • عناوین برخی از طرح های شاخص اجرا شده در  گروه مدیریت توسعه پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی : 

 

 

 


عناوین برخی از طرح های شاخص اجرا شده در  گروه جامعه شناسی توسعه  پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی :


عناوین طرح از طرح های شاخص اجرا شده در  گروه برنامه ریزی منطقه ای   پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی :

 

کتب و مقالات منتشره :

 

 

یکی از رسالت ها و اهداف جهاد دانشگاهی انتشار و به اشتراک گذاشتن یافته های علمی و بهره مندی کلیه افراد جامعه بخصوص جامعه علمی ، متخصصان ، سازمانها و  فعالان بخش خصوصی از نتایج طرحها و یافته های علمی است و دراین میان اهمیت جایگاه کتاب به عنوان یکی از مولفه های مهم حوزه پژوهش بر هیچ پوشیده نیست .

لذا با عنایت به این مهم با تلاش و مجاهدت علمی اعضای هیات علمی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی کتب متعددی در این پژوهشکده منتشر و در دسترس جامعه قرار گرفته است که اهم آنها به قرار زیر است : 

 

علاوه بر کتب منتشر شده فوق ، اعضا هیات علمی و پژوهشگران این پژوهشکده تاکنون موفق به انتشار بیش از 80 مقاله معتبر علمی در مجامع علمی جهانی ، ملی و منطقه ای نموده اند که سهم زیادی در انتشار یافته های علمی در سطح استان و منطقه داشته است .

توانمندیهای پژوهشی و آموزشی :

با عنایت به زمینه اصلی فعالیت گروههای پژوهشی و تجربیات و سوابق گذشته ، این پژوهشکده آمادگی اجرای طرحهای پژوهشی در حوزه های زیر را با استفاده از اعضا هیات علمی مجرب و پژوهشگران همکار خود دارا می باشد :

 •  ارزیابی اثربخشی نمایشگاهها و جشنواره ها 
  -  ارزیابی مطلوبیت خدمات ارائه شده براساس EFQM 
  -  تهیه مطالعات پیش امکان سنجی برای واحدهای تولیدی و صنعتی متقاضی سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
  -  شناسایی و ارزیابی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید و تبیین وضع موجود و ترسیم وضعیت مطلوب برای سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی
  - ارزیابی و آسیب شناسی مشکلات اجتماعی شهرهای جدید و محلات حاشیه نشین 
  -  برداشت ، ورود اطلاعات و کدگزاری شبکه های توزیع برق ، گاز و آب بر پایه GIS
  -  بررسی وانجام طرحهای رضایتمندی شغلی کارکنان سازمانها و نهادها
  -  طرحهای جامع گردشگری شهرهای کشور 
  -  انجام سیستم مدیریت روانکاری تجهیزات نیروگاهی صنعت برق استانها 
  -  تهیه قیمت تمام شده فعالیتها در خدمات اداری و بخش صنعت 
  - انجام طرحهای جامع استقرار صنایع شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی استانها 
  -  مطالعه بافت های تاریخی ، فرهنگی و گردشگری شهرهای کشور 
  -  امکان سنجی و مکان یابی نواحی صنعتی برای شهرهای کشور 
  -  انجام طرح ملی نجات دانش آموزی ( داناب(
  - انجام طرحهای جامع مدیریت پسماند روستایی 
  - انجام مطالعات توسعه و اشتغال روستایی ( موضوع بند ب ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه (
  - شناسایی و تبیین الگوهای بهبود بهره وری منابع انسانی در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی 
  - تدوین سند آمایش علم و فناوری استانهای کشور 
  - تدوین سند فرهنگی اجتماعی شهرداری های کشور 
  - تدوین برنامه عملیاتی توسعه روستایی و فرصت های اشتغال زایی و توسعه اقتصادی مناطق روستایی 
  - بررسی توزیع فضایی و شناسایی پهنه های خارج از پوشش خدمات شهری برای ایجاد عدالت فضایی در توزیع امکانات 
  - انجام طرح های مشترک یابی و شناسایی خیرین برای سازمان های مرتبط از قبیل کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی 
  - ساماندهی صنایع دستی و اشتغال سکونت گاههای غیررسمی و حاشیه نشین شهرهای کشور
  -  پایش برنامه ها ، طرحها و پروژه های اقتصاد مقاومتی در استانهای کشور 
  - تدوین سند راهبردی برای موقوفات و بقاع متبرکه کشور 
  - انجام طرحهای مرتبط با برندسازی شهری جهت گسترش گردشگری و ایجاد درآمد پایدار شهری
  - مدل سازی ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای صادرات غیرنفتی و ایجاد صنایع
  -  انجام طرحهای ساماندهی مشاغل و صنوف شهرداریهای کشور
  - تهیه اطلس سلامت استانها جهت دستیابی به عدالت فضایی در خدمات پزشکی 
  - شناسایی و تحلیل فضایی جرم در استانها با استفاده از GIS 
  - امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث مجتمع های صنعتی ، نیروگاهها و صنایع بزرگ و کوچک 
  - طراحی ، پیاده سازی و تحویل سیستمهای نرم افزاری قیمت تمام شده فعالیتها و مکان یابی  برای سازمانها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی و تعاونی 
  - تدوین ادبیات مکتوب و شفاهی مشارکت شهروندی برای سازمانهای هدف 
  - مکان یابی و بررسی نقش عملکردی انواع کاربریهای شهری از قبیل : پارک سوارهای شهری، جابگاههای سوخت ، مرکز آتش نشانی ، درمانی و ...
  -  توانمندسازی نیروی انسانی سازمانها و نهادها جهت تطابق با تغییرات 

چشم انداز آینده :

با توجه به ویژگی های منطقه ی شمال غرب کشور، از جمله نزدیکی آن به مرزهای بین المللی و همسایگان، ساختار و بافت تاریخی و اجتماعی و فرهنگی  و ظرفیت های گردشگری تاریخی و طبیعی،  این منطقه ظرفیت های بالایی دارد که می تواند بر تحولات اجتماعی آینده نیز آثار گسترده ای داشته باشد، لذا با عنایت به این مهم پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی با پیروی از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و جهاد دانشگاهی کشور و استان نقش خود را در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب با جدیت ایفا خواهد کرد.