خراسان شمالی

تعداد بازدید:۴۰۳۶
  • نام واحد: جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

معرفی اجمالی (تاریخچه):

جهاد دانشگاهی خراسان شمالی در سال 1383 تاسیس شد و مطالعه، گسترش تحقیقات، شکوفایی استعدادها و ارائه خدمات تخصصی در استان را در دستور کار خود قرار داد.

این نهاد علمى فعالیتهاى علمی، پژوهشى، آموزشى، فرهنگى و اجتماعی خود را به عنوان پلى میان دانشگاه و بخش صنعتى و خدماتى آغاز کرد.

گسترش طرحهای کاربردی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور بکارگیری نتایج پژوهش و دستیابی به سازمان برتر تخصصی ــ کاربردی در سطح ملی و منطقه ای مبتنی بر دستاوردهای علمی و پژوهشی از اهداف این نهاد است.

 

  • زمینه های فعالیت:

جهاددانشگاهی خراسان شمالی با حوزه های فعال پژوهشی، فرهنگی، آموزشی، مرکز آموزش عالی، مرکز نوآوری و شتابدهی و دیگر بخشها در تلاش است در هر یک از بخشها به قطبی در استان و کشور تبدیل شود و برنامه های کاربردی در این زمینه ارائه داده است.

 

  •   رئوس فعالیت های مهم  واحد /سازمان /پژوهشکده/ پژوهشگاه/ مراکز تحقیقات و فناوری:.

- پژوهشی

- اشتغال

- آموزش

-فرهنگی

- خبرگزاری

 

 

  • گروه های پژوهشی:

 

  • مراکز خدمات تخصصی: مرکز خدمات تخصصی دام
  • توانمندی های علمی، تخصصی و پژوهشی:

- انجام دادن تحقیقات توسعه ای و کاربردی

- انجام طرح های پژوهشی مختلف در سطح استان.

- ارایه خدمات علمی ، فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه

- گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامع برای نیل به خود کفایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شانی سایت/ آدرس و شما ره تماس: بجنورد. کیلومتر 5 جاده اسفراین. روبروی پمپ گاز-05832285729

http://jdkhsh.ac.ir/fa