پژوهشکده ها

تعداد بازدید:۱۰۸۹۷
 • پژوهشکده برق
 • پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی
 • پژوهشکده تکنولوژی تولید
 • پژوهشکده توسعه تکنولوژی
 • پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی
 • پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی
 • پژوهشکده علوم بهداشتی
 • پژوهشکده علوم پایه کاربردی
 • پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
 • پژوهشکده فرآوری مواد معدنی
 • پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • پژوهشکده گردشگری
 • پژوهشکده گیاهان دارویی
 • پژوهشکده محیط زیست
 • پژوهشکده مطالعات توسعه
 • پژوهشکده معتمد (سرطان پستان)
 • پژوهشکده مواد نوین سرامیکی