توسعه و برنامه ریزی (آذربایجان شرقی)

تعداد بازدید:۶۹۳۶

نام واحد:پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

 • معرفی اجمالی (تاریخچه): این پژوهشکده با توجه به رسالت جهاد دانشگاهی در زمینه رفع نیازهای پژوهشی – آموزشی و همچنین نیاز روزافزون کشور به اجرای تحقیقات برنامه ریزی شده و هدفمند به عنوان یکی از پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی در حوزه توسعه تاسیس شده است .فعالیت پژوهشکده در سال 83 با صدور موافقت اصولی گروه مهندسی صنایع شروع و در سال84 با تاسیس گروه جامعه شناسی توسعه و سال 88 با تاسیس گروه برنامه ریزی منطقه ای توسعه یافت و در راستای برنامه ششم این پژوهشکده مبنی بر تبدیل به پژوهشگاه با سه پژوهشکده مجزا در سال 99 مجوز فعالیت گروه مهندسی تکنولوژی صادر و این گروه نیز شروع به فعالیت نموده است.
 • زمینه های فعالیت:

این پژوهشکده با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی، صنعتی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی می پردازد و موضوع "تدوین الگوهای بومی برنامه ریزی توسعه" را به عنوان محور و زمینه اصلی فعالیت خود قرار داده است. زمینه های فعالیت گروه های پژوهشی پژوهشکده مدیریت توسعه و بهبود بهره وری ، علوم اجتماعی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای می باشد .

 • رئوس فعالیت های مهم  واحد /سازمان /پژوهشکده/ پژوهشگاه/ مراکز تحقیقات و فناوری:

بومی سازی الگوهای بهبود بهره وری منابع انسانی در سازمان های علمی و فناورانه

تبیین رویه ها و چالش های مشارکت اجتماعی در ایران

برنامه ریزی راهبردی توسعه منطقه ای

 • گروه های پژوهشی:

مدیریت توسعه

جامعه شناسی توسعه

برنامه ریزی منطقه ای

مهندسی تکنولوژی

 • مراکز خدمات تخصصی:-
 • توانمندی های علمی، تخصصی و پژوهشی:

مدیریت هزینه

بودجه بندی عملیاتی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

تبیین پارادایم ها و نظریه های خرد و کلان مشارکت اجتماعی

تبیین بسترهای فرهنگی – اجتماعی ارتقای مشارکت اجتماعی در ایران

طراحی مدل های بومی و ملی ارتقای مشارکت اجتماعی در ایران

فراتحلیل آسیب‌شناسی رویکردها، مدل‌ها، چالش‌ها و راهکارهای برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

ارزیابی و تبیین مولفه‌های توسعه منطقه‌ای

نابرابری‌های درون و بین‌منطقه‌ای

ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرح‌های فراشهری و منطقه‌ای

 • خدمات محصولات (طبق فرمت پیوست شماره 2)- پیوست
 • طرح های شاخص:

ارتقا صنایع دستی و توانمندسازی شاغلان آن در سکونتگاههای غیررسمی شهر تبریز

مکان یابی جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی در پنج کلانشهر کشور

مطالعه مکان یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگهای چندمنظوره و پارک سوار شهر شیراز و امکان سنجی سامانه های هوشمند ارتباطات و اطلاعات

تدوین برنامه علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

مطالعه تطبیقی تجربیات کشورهای در حال توسعه در بهره وری منابع انسانی سازمانهای علمی و فناورانه

سیستم مدیریت روانکاری تجهیزات نیروگاهی صنعت برق آذربایجان در جهت افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینه های جاری مبتنی بر رویکرد مونیتورینگ

تعیین شاخص های بهره وری منابع انسانی در سازمان های علمی و فناورانه و تبیین وضع موجود

فراتحلیل مطالعات مشارکت اجتماعی در ایران

بررسی خط مشی های دولتی و میزان مشارکت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

 • نشانی سایت/ آدرس و شماره تماس:
 • آدرس : تبریز – آبرسان – خیابان هفت تیر - نرسیده به چهارراه عباسی – خیابان شیخ کمال – پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی
 • تلفن : 041365888229- 04136590263
 • http://www.jahad-asharghi.ac.ir/