مرکز ذخایر ژنتیکی ایران

تعداد بازدید:۱۱۴۴۹

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، به عنوان مرکز پیشتاز در سطح ملی و بین المللی در زمینه گرد آوری، تعیین هویت، کنترل کیفیت، طبقه بندی، ثبت، نگهداری، تکثیر و توزیع انواع میکروارگانیسم ها و سلول های قابل کشت و تجدید پذیر اعم از باکتری، قارچ، ویروس، دانه ها و سلول های گیاهی و حیوانی و DNA ژنومی و فرآورده های نوکلئوتیدی ، به منظور جلوگیری از تضییع و نابودی ثروت های ملی کشور ، فعالیت می نماید .
این مرکز، با استعانت ازخداوند متعال و با اعتقاد به بهبود مستمرفعالیت فرآیندها و خدمات خود و هدف ارتقاء سطح رضایت مشتریان ( شامل مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، صنعتی، مراکز درمانی و ... ) تلاش نموده و در این راستا، برای تحقق اهداف خود، نیازمندیهای استاندارد ISO 9001:2008 را به عنوان سیستم مدیریت کیفیت انتخاب و به اجرا گذاشته است.

دیدگاه مرکز، همواره بر اصول زیر پایه گذاری شده است :

 1. افزایش حجم فعالیت ها و بهبود خدمات قابل ارائه ( تولید نمونه و خدمات فنی )، به منظور توسعه فعالیت های بازرگانی مرکز 
 2. استفاده بهینه از منابع فناوری نوین و دانش فنی روز و همچنین توسعه زیر ساخت های مورد نیاز، در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات و توسعه بانک های ذخایر سلولی، میکربی، مولکولی و گیاهی .
 3. ایجاد و توسعه ارتباط و تعامل علمی ، تخصصی با مراکز و بانک های مرتبط و معتبر ملی و بین المللی و ارتقاء موقعیت علمی، پژوهشی مرکز در سطح ملی ، منطقه ای و جهانی .
 4. توسعه آگاهی ، مسئولیت پذیری ، تعهد و توانمندی کارکنان مرکز ، از طریق :
 5. استاندارد سازی و تهیه و ارائه پیشنهادات قوانین و آئین نامه های مورد نیاز  به مراجع قانونی ذیصلاح برای تصویب، به منظور حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور .
 6. اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه نسبت به اقدامات اصلاحی.مهمترین دستاوردهای مرکز

 • راه اندازی چهار بانک سلولهای انسانی و جانوری، مولکولی، میکروارگانیسم ها و گیاهی 
 • طراحی و راه اندازی شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به آدرس www.ibrn.ir 
 • عضویت در فدراسیون جهانی کلکسیون های قابل کشت (WFCC) 
 • برگزاری اولین کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
 • عضویت ایران در کمیته بین المللی طبقه  بندی پروکاریوتها 
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008  و اخذ گواهینامه ایزو
 • عقد چهار تفاهم نامه علمی و بین المللی با دانشگاه والنسیا و کلکسیون مخمرهای صنعتی دانشگاه پروجیای ایتالیا و دانشگاه اراسموس روتردام هلند و مرکز تحقیقات ژن دانشگاه سوکوبا ژاپن و 34 تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور
 • رایزنی و بازگرداندن حدود 7200 نمونه بذر ایرانی موجود در بانکهای خارجی که طی سالهای قبل و بعد از انقلاب از کشور خارج شده اند (کشورهای استرالیا، آلمان، سوئد، تایلند، تایوان، چین، کلمبیا، فیلیپین). لازم به ذکر است که بخشی از این نمونه های ارزشمند، دیگر درکشور وجود ندارند و فقط در این مرکز موجود است. 
 • راه انداری اولین بانک اسانس و عصاره ایران 
 • راه اندازی کاملترین بانک گیاه آرتمیزیای کشور(گیاه تولید کننده ماده دارویی آرتمیزین جهت درمان مالاریا و برخی سرطانها) 
 • شناسایی و ثبت 40 تاکسون جدید به عنوان میکروارگانیسم بومی ایران
 • ثبت نخستین تعیین توالی کامل ژنوم باکتریهای بومی ایران در NCBI  
 • راه اندازی روشهای مهم شناسایی میکروارگانیسمها با نام تعیین سیتوزین - گوانین ژنوم ، آنالیز لیپیدهای قطبی غشایی ، تعیین ترکیب بازی دزوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) یا درصد مولی سیتوزین-گوانین ژنوم (G+C) در پروکاریوتها 
 • کشت بلندمدت سلولهای ماهی با روش آنزیمی و با بقا طولانی مدت در شرایط کشت برای نخستین بار در کشور 
 • رونمایی از دستیابی به دانش فنی تولید رده سلولی پایا از ماهیان و تولید اولین رده سلولی پایا از ماهی در نمایشگاه دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی
 • رونمایی از کلکسیون باکتری های اسید لاکتیک و پروبیوتیک در خاور میانه در دومین همایش ملی پروبیتیک و غذاهای فراسودمند
 • ثبت و نگهداری میکروارگانیسم های ارائه شده از کشورهای اسپانیا، هند، الجزایر،و چین 
 • ایجاد اولین بانک سلولی اجداد اسب های دنیا (اسب کاسپین) 
 • راه اندازی اولین کلکسیون رده های سلولی شتر دو کوهانه
 • ثبت یک گونه جدید آرکی به نام زنده یاد فریدون ملک زاده با نام علمی Halipenitus malekzadehii
 • رکورددارنگهداری آرکی در آسیا
 • کشف یک باکتری رشته ای کمیاب با توانمندیهای بیوتکنولوژیک
 • ثبت 15 فروردین به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی در تقویم رسمی کشور
 • راه اندازی بانک "گیاهان درون شیشه ای" در کشور
 • راه اندازی کلکسیون کپک و مخمر
 • ایجاد مجموعه سلولی بز مرخز
 • انتشار کاتالوگ میکروارگانیسم های مرکز در پایگاه جهانی GCM
 • کشف یک خانواده جدید میکروارگانیسم برای اولین بار در ایران
 • تولید کیتهای تخصصی و آزمایشگاهی 
 • راه اندازی دوره ها و کارگاه های تخصصی حوزه زیست فناوری
 • راه اندازی روشها  و تکنیکهای شاخص در زمینه شناسایی، تعیین هویت، نگهداری
 • ارائه نمونه های زیستی (رده های سلولی، میکروارگانیسم ، بذر ، اسانس و عصاره)

نشانی سایت

http://www.ibrc.ir/