علوم پزشکی شهید بهشتی

تعداد بازدید:۳۷۶۰

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی و بهرهبرداری از یافته هایعلمی در جهت توسعه سلامت جامعه و ارائه خدمات تخصصی منحصر به فرد با اتکاء به نیروهای متخصص و متعهد فعالیت می نماید.
فعالیت های این واحد در حال حاضر بر زمینه های سلامت سالمندی، سلامت روان، طب فراگیر و توریسم درمانی متمرکز است.
گروه پژوهشی
- سلامت روان

 

مراکز خدمات تخصصی

- پایش و سلامت سالمندی
- سلامت روان (نشاط و سلامت)


توانمندی های علمی و تخصصی
- طراحی و اجرای طرح های پژوهشی در حوزه سلامت
- برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و مهارتی در حوزه سلامت روان، طب فراگیر و سالمندی
- برگزاری کارگاه های تخصصی روش تحقیق در علوم پزشکی
- برگزاری سمینارها و نشستهای تخصصی حوزه سلامت روان ، سالمندی و طب فراگیر
- طراحی، تولید و عرضه محصولات فراورده های طبیعی در حوزه سالمندی و سلامت روان
- ارائه خدمات تخصصی در حوزه سلامت روان سالمندان
- ارائه خدمات تخصصی سلامت روان در حوزه سلامت جنسی
- ارائه خدمات تخصصی در حوزه توریسم درمانی
- انجام مطالعات داده کاوی در حوزه سلامت


طرح های پژوهشی
- بررسی علل سپردن سالمندان به مراکز نگهداری شبانه روزی(شمال شهر تهران)
- ارائه بسته آموزشی ارتقاء کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان
- شناسایی آموزشهای تخصصی نوین و مهارتهای پیشرفته در سطح ملی و بین المللی با توجه به نیازهای کشور و جهان اسلام
(مطالعه موردی: گروه تحصیلی پزشکی)
- سنجش کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران
- طراحی و ارزیابی برنامههای کاربردی موبایل مرتبط با حوزه ترک سیگار و ارائه چارچوب علمی و عملی جهت تولید برنامه
ترک سیگار برای جوانان و سالمندان
- سنجش میزان رضایتمندی مسافران از حمل و نقل هوایی