سمپوزیوم هم اندیشی متخصصان پژوهشکده معتمد و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۰ کد : ۵۱۹۵ پژوهشی
سمپوزیوم یکروزه تخصصی هم اندیشی محققان و متخصصان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و محققان پژوهشکده معتمد - مرکز تحقیقات سرطان پستان - جهاددانشگاهی ۱۱ بهمن ماه در پژوهشکده معتمد برگزار شد.
سمپوزیوم هم اندیشی متخصصان پژوهشکده معتمد و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، در این سمپوزیوم که در دو بخش  "جایگاه و اهمیت تومورهای پستانی در انکولوژی حیوانات خانگی" و "کاربرد ترکیبات ایمنی زا در طب داخلی حیوانات خانگی" برگزار شد، مباحث مختلفی از جمله: انکولوژی و درمانهای سرطان در حیوانات خانگی، انکولوژی مقایسه ای (دامپزشکی و پزشکی) با تمرکز بر سرطان¬های پستان، آنتی بادی های نوترکیب مورد استفاده در طب حیوانات خانگی در جهان، ترکیبات محرک سیستم ایمنی مورد استفاده در حیوانات خانگی در ایران، کاربرد و چشم انداز اقتصادی تولید ترکیبات ایمنی‏زا در طب حیوانات خانگی در ایران، مطرح شد.

در ادامه، محققان ضمن بحث در باب موارد مطروحه و با در نظر گرفتن توانمندی و علایق شرکت کنندگان موارد کلی را برای همکاری های آتی منظور نموده که از این بین، تولید دارو و مواد بیولوژیک تعریف گردید که مقرر است در جلسات تکمیلی مطرح شود.