کاتالوگ جدید بانک میکروارگانیسم ها مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ایران منتشر شد

۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۸:۰۰ کد : ۳۳۴۱۴ پژوهشی انتشار دانش
کاتالوگ جدید بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ایران با اضافه شدن ۴۰ سویه جدید منتشر شد.
کاتالوگ جدید بانک میکروارگانیسم ها مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ایران منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته یه جهاددانشگاهی، کاتالوگ جدید بانک میکروارگانیسم های مرکز با اضافه شدن 40 سویه جدید، به 1350میکروارگانیسم ارتقاء یافت. این سویه های جدید گروه های مختلف میکروارگانیسمی را اعم از باکتری، آرکی، سیانوباکتر، دیاتومه و جلبک در بر می گیرد.

شایان ذکر است با تلاش محققان این مرکز تاکنون بیش از 5000 میکروارگانیسم اعم از قارچ، باکتری، آرکی و جلبک  توسط این بانک جمع آوری شده است که از این تعداد 1350 میکروارگانیسم تاکنون شناسایی و در کاتالوگ رسمی بانک به عنوان میکروارگانیسم های شناسنامه دار ارایه شده اند.

پژوهشگران می توانند جهت دسترسی به کاتالوگ رسمی بروزرسانی شده بانک میکروارگانیسم ها به سایت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به نشانی www.ibrc.ir مراجعه کنند.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی بانک میکروارگانیسم_ها