امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین مجمع شهرداران آسیایی و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

۰۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۱ کد : ۱۰۰۷۶ مالکیت معنوی
این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و توسعه همکاری بین مجمع شهرداران آسیایی و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در خصوص بهره‌مندی از ظرفیت های مدیریتی، آموزشی، فنی و مهندسی دو طرف برای اخذ و اجرای پروژه منعقد شده است.
امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین مجمع شهرداران آسیایی و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، بومی‌سازی الگوهای توسعه‌ی پایدار شهری، تعریف و انجام پروژه‌های مطالعاتی در حوزه‌های مورد نیاز و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی مورد نیاز مجمع شهرداران آسیایی، بخشی از موضوعات همکاری بر اساس این تفاهم‌نامه است.
 برگزاری دوره‌های آموزش غیرحضوری، تعریف و انجام پروژه‌های موردنیاز،  برگزاری دوره آموزشی، همایش، نشست، بازدید، سمینار تخصصی به صورت داخلی و بین‌المللی و همچنین  تامین اساتید مجرب برای دوره های آموزشی مورد نیاز مجمع از دیگر موضوعات همکاری می باشد.
 مدت زمان این تفاهم نامه که دوشنبه 7 مردادماه به امضای دکتر علیرضا آخوندی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و دکتر گشتاسب مظفری دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی رسید،  2 سال می باشد که با توافق دو طرف قابل تمدید است.