برگزاری پنل های تخصصی در حاشیه نمایشگاه گزیده ای از دستاوردهای شاخص پژوهش، فناوری و نوآوری جهاددانشگاهی - گزارش تصویری ۲

۰۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۳ ۸

سه شنبه 8 شهریور ماه 1401 در حاشیه اولین روز نمایشگاه گزیده ای از دستاوردهای شاخص پژوهش، فناوری و نوآوری جهاددانشگاهی پنل های تخصصی  برگزار شد