پژوهشی - آرشیو

جای خالی راهنمایان آگاه گردشگری در حوزه نجوم
سرپرست پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی مطرح کرد:

جای خالی راهنمایان آگاه گردشگری در حوزه نجوم

سرپرست پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی با اشاره به کمبود راهنمایان آگاه گردشگری در حوزه نجوم بر ضرورت پیوند صنعت گردشگری با صنعت نجوم و فضایی تاکید کرد.

ادامه مطلب
حرکت دانشگاه علم و فرهنگ به سمت تحقق دانشگاه نسل سوم و کارآفرین
دکتر هاشمی مطرح کرد:

حرکت دانشگاه علم و فرهنگ به سمت تحقق دانشگاه نسل سوم و کارآفرین

دکتر سید سعید هاشمی در آیین معارفه نووردی‌های این دانشگاه اظهار کرد: نقش دانشگاه‌ها از محل آموزش، تولید علم و فناوری و حتی کارآفرینی به جایگاه بالاتری ارتقاء یافته و رسالت جدید دانشگاه‌ها آماده‌سازی دانشجویان برای رویارویی با واقعیت‌های اجتماعی است.

ادامه مطلب