توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی منتشر شد؛

چهل و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۴ کد : ۳۴۱۴۸ انتشار دانش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی شماره چهل و دوم (سال یازدهم، زمستان ۱۳۹۹) از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی را منتشر کرد.
چهل و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ جدیدترین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی (سال یازدهم، شماره 42، زمستان 1399) منتشر شد. گفتنی است در این شماره 6 مقاله به چاپ رسیده است که در ادامه، عناوین این مطالب آمده است.

 


 

مقالات

تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

مرجانه نجّارنژاد‌ مشهدی، خسرو افضلیان، مهدی شیبانی، سید مسلم سیدالحسینی

تحلیلی بر گونه‌شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه‌های اسلامی

سمیه امیدواری، مهدی حمزه نژاد، الهام امیدواری

تحلیل تطبیقی مفهوم سنت و مدرنیته از دیدگاه دکتر سید حسین نصر؛ نگاهی سنت‌گرا بر مفهوم شهر اسلامی

حمیدرضا صارمی، نیلوفر هاشمی

تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا

سمیه طلایی، علی اکبری، مهدی حمزه‌نژاد

ارزیابی پایداری اجتماعی محلات نوسازی شده‌ی شهر تهران؛ مطالعه موردی: محلات شبیری-جی و شمشیری

نقی عسگری

تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه

سمانه خبیری، محمدرضاپورجعفر، محمدسعید ایزدی

 

text to speech icon

کلید واژه ها: فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی جهاددانشگاهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی