توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انجام شد:

انتشار بیست و هشتمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۱:۱۷ کد : ۳۲۲۷۳ انتشار دانش
اداره نشریات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی بیست و هشتمین شماره از دو فصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری (پاییز و زمستان ۱۳۹۹) را منتشر کرد.
انتشار بیست و هشتمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ جدیدترین شماره از دو فصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری (پاییز و زمستان 1399) منتشر شد. گفتنی است در این شماره 14 مقاله به چاپ رسیده است که در ادامه، عناوین و نویسندگان این مقالات آمده است.

 

* سیاست اخلاقی از نظریه تا عمل:درباره امکان تأسیس سیاست اخلاقی با تکیه بر فلسفه «لویناس» و تجربه «مصدّق»
حسین مصباحیان
* «هانری کُربن»، هرمنوتیک فلسفی و اندیشه سیاسی کیهانی: ارزیابی انتقادی
احمد بستانی
* بی خانمانی استعلایی: ملالت و رمانتیسیزم در آثار «صادق هدایت»
علی خالندی شیلان آباد/ حاتم قادری
* نسبت میان مفهوم داوری در الهیات مسیحی و نظریۀ حاکمیت مدرن
کامیار صفایی/ سیدعلیرضا حسینی بهشتی
* ایده «کارل لُویت» دربارة مبانی الهیاتیِ اندیشة تاریخی- سیاسی «روشنگری» در بستر سنت ضدروشنگری آلمانی و منتقدان آن
بهنام جودی/ مجید توسلی رکن آبادی/ حسن آب نیکی/ علی‌اشرف نظری
* تحلیل استعاره های طرد زنان از عرصه سیاست در اندرزنامه‌های سده میانه
فاطمه ذوالفقاریان/ سید حسین اطهری
* عقل و عرف و بازاندیشی سیاسی در مکتب شیعی بغداد
علی دست‌باز/ کمال پولادی تولاپی
* تلقی متفکران عصر مشروطیت از مفهوم برابری
محمدعلی توانا/ محمد کامکاری/ سید محمدجواد مصطفوی منتظری
* حقوقی سازیِ نظریۀ سپهر عمومی و خصوصی با ارجاع ویژه به «هانا آرنت»
سمانه رحمتی‌فر
* شهروندی به مثابه دلالت هنجاری توسعه فراستمند
عباس منوچهری/ سعید نریمان
* مفهوم حق و آزادی در اندیشۀ «طالبوف»
فردین مرادخانی
* نقش اساطیر در شکل گیری هستی شناسی نظم کیهانی در «نامه تنسر»
علی جهانگیری/ گارینه کشیشیان/ حسن آب نیکی/ علی مرتضویان
* نظریۀ استبداد ‌شرقی و ماهیت دولت و جامعه در ایران پیشامدرن
حجت کاظمی
*  تبیین تأثیر فناوری های «وب 2» بر عملکرد دولت
سعیده مرادی‌فر/ نوذر شفیعی

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دوفصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری