حضور جهاددانشگاهی در پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( آیفارم )

۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۴ ۱۰

جهاددانشگاهی در پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ( آیفارم ) که صبح امروز دوشنبه 21 شهریور ماه 1401 در محل نمایشگاهی شهر آفتاب افتتاح شد شرکت کرد  .