بازدید معاون محترم قوه قضائیه از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۹ ۸

صبح روز چهارشنبه 2 شهریور 1401 دکتر محمد کاظمی فرد معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همراهی دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی بازدید کرد.